Blog Image

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Gratis begynderhold

Wii Bowling Posted on Tue, August 14, 2018 23:35:15

Tag din nabo med !

Tilmelding
WiiBowling@Urbanplanen.dkUrbanplanens nabohjælp

Nabo hjælp Posted on Tue, August 14, 2018 23:33:38

Hjælp din nabo
eller
få hjælp af din nabo.

Vil du uden betaling, hjælpe din nabo med ???
Skriv til: NaboHelp@Urbanplanen.dkEmner i næste nummer

Det uafhængige beboerblad Posted on Tue, August 14, 2018 23:30:51

”Beboerdemokratiet arbejder”,
”Den gode historie”,
”Den optimale drift”,
“Det digitale beboerdemokrati”
”Hørt i forbifarten”,
”Beboernes forslagskasse”,
”Et tilbageblik – historisk set”
og forskellige beboerindlæg m.m.Kommende numre af Beboerbladet

Det uafhængige beboerblad Posted on Tue, August 14, 2018 23:29:15

Beboerbladet udkommer i den første hele uge i hver

måned. Frist for materiale er senest den 15. i måneden før.

Materiale kan sendes til de anførte email-adresser eller som

brev til vores postkasse. Anonymitet er muligt.

Du kan også skrive til redaktionens kontakt Fariha Yasin

Redaktionen@Urbanplanen.dkDet nye Beboerblad – papir og digitalt

Det uafhængige beboerblad Posted on Tue, August 14, 2018 23:27:59

Vi har valgt papirudgaven af beboerbladet – så alle har

mulighed for at læse det, men , de, der ikke kan leve uden

at være på nettet kan læse beboerbladet på hjemmesiden

www.Urbanplanen.dk. Og vi har også lavet en Blog, så du

kan kommentere indholdet og anføre ønsker til artikler.

Naturligvis tager vi med glæde imod papirsbreve.

Vi har store planer – på et tidspunkt vil der også blive

oprettet debatter i form af Podcast og videoklip. Ligesom

udvikling af beboer orienterede Apps kan komme på tale.

Alt sammen som ”Beboernes talerør” – det forudsætter

naturligvis, at du bruger bladet og reflekterer på dets

indhold – på den måde, vil bladet blive mere vedkommende

for flest mulige.Det er skønt at bo i Urbanplanen !

Den gode historie Posted on Tue, August 14, 2018 23:26:37

Området summer af liv. Beboere i alle aldre. Nogen har

boet her altid – andre lige flyttet ind. Miljøets varierende

udformning indbyder til mangfoldige aktiviteter.

I ”smørhullet” ligger Remiseparken – der også er kendt af

Københavnerne – et yndet udflugtssted til den kendte

Bondegård med landbrugs dyr af forskellige slags. Og den

store byggelegeplads, der summer af barneleg og lyde.

Rundt om i Urbanplanen ligger der indtil flere børneinstitutioner

– et bibliotek, en kirke. Aktivitets-centre, plejehjem

og en daghøjskole.

I de nærliggende byrum er der folkeskoler, idrætshal og

dagligvare butikker.

Boliger for enlige, familier og ældre. Varieret byggeri –

rækkehuse, 4 etagers boligblokke og et par højhuse med

elevator. Flotte facader, masser af grønt, spændende

legepladser, moderne fællesvaskerier og beboerhuse. Det

hele indrettet så man kan leve fra vugge til grav og føre et

lykkeligt liv – godt beskyttet mod den omfattende trafik.

Man fristes til at sige det er godt at Bo Alment.

Har du også en oplevelse af det, at bo i Urbanplanen, så

skriv til os: Redaktionen@Urbanplanen.dkMit3B

Mit3B Posted on Tue, August 14, 2018 23:25:20

Har du adgang til internettet ? Ellers kan du få

hjælp på biblioteket. På vores boligforenings

hjemmeside www.3B.dk har du adgang til et

punkt, der hedder Mit3B. Her kan du finde din

lejekontrakt, dit forbrug i fællesvaskeriet.

Læse referater fra de årlige afdelingsmøder,

afdelingsbestyrelsens mødereferater og meget mere. Du

kan også læse referater fra andre afdelinger i Urbanplanen

og alle afdelinger i 3B. Har du brug for hjælp – skriv til:

DetNyeBeboerblad@Urbanplanen.dkEt tilbageblik – historisk set

Tilbageblik - historisk set Posted on Tue, August 14, 2018 23:24:23

For 30 år siden var der et aktivt

klubliv i Urbanplanen – på begge

sider af Peder Lykkes Vej.

I beboerbladet Remisekatten

årgang 1988 – var klubsiderne

fyldt med masser af klubaktiviteter:

Akvarieklub, Vin og Øl

brygning, Haveklubben, Foto-remisen, Videoklub,

Billardklub, De glødende pinde, Frimærkeklub, Hæverten,

Lystfiskeklub, Dart-klub, Danse Remisen og Kondiklub.

Og man havde også en fælles Lokalradio ”Kattens

Nærradio”, den sendte via fællesantennen 17 timer om

ugen. Der var Miljøkonsulenter, der tænkte spændende

tanker for udviklingen af Urbanplanen – omfattende en 40

meter lang udstilling på Solvang Bibliotek.

Og der var gang i de årlige arrangementer: Fastelavnsfest,

Sommerfest, Juletræsafhentning og -fest, Pensionistfest og

underholdning på trekanten ved Hørgården.

Der var fælles trappe hovedrengøring afsluttende med

fællesspisning og hygge.

Er der noget af det du savner i dag ?

Skriv til: DetNyeBeboerblad@Urbanplanen.dkNext »