Blog Image

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Det er skønt at bo i Urbanplanen !

Den gode historie Posted on Tue, August 14, 2018 23:26:37

Området summer af liv. Beboere i alle aldre. Nogen har

boet her altid – andre lige flyttet ind. Miljøets varierende

udformning indbyder til mangfoldige aktiviteter.

I ”smørhullet” ligger Remiseparken – der også er kendt af

Københavnerne – et yndet udflugtssted til den kendte

Bondegård med landbrugs dyr af forskellige slags. Og den

store byggelegeplads, der summer af barneleg og lyde.

Rundt om i Urbanplanen ligger der indtil flere børneinstitutioner

– et bibliotek, en kirke. Aktivitets-centre, plejehjem

og en daghøjskole.

I de nærliggende byrum er der folkeskoler, idrætshal og

dagligvare butikker.

Boliger for enlige, familier og ældre. Varieret byggeri –

rækkehuse, 4 etagers boligblokke og et par højhuse med

elevator. Flotte facader, masser af grønt, spændende

legepladser, moderne fællesvaskerier og beboerhuse. Det

hele indrettet så man kan leve fra vugge til grav og føre et

lykkeligt liv – godt beskyttet mod den omfattende trafik.

Man fristes til at sige det er godt at Bo Alment.

Har du også en oplevelse af det, at bo i Urbanplanen, så

skriv til os: Redaktionen@Urbanplanen.dkMøde om ”Den gode historie”

Den gode historie Posted on Tue, August 14, 2018 23:09:10

I Opslagstavlen, udgivet af Partnerskabet var der et indlæg

om den gode historie – for og om beboere i

Urbanplanen. Vi har nu fastlagt en mødedato

– se nedenfor, hvor alle voksne er velkomne

til at deltage og høre mere om, hvad det går

ud på og om, hvordan man selv kan få

mulighed for at fortælle sin egen historie.

Under mødet vil der blive vist billeder og

videoklip fra tiden før, under og efter Urbanplanen blev til.

Og der vil blive serveret et lettere traktement.

Mødet afholdes i Nord’s beboerhus Røde Mellemvej 7,

T orsdag, den 25. oktober 2018 kl. 19 .

Min historie: MinHistorie@Urbanplanen.dk