Blog Image

Det nye Beboerblad

Beboerdemokratiets grundlag

Beboerdemokratiets liv og eksistens er afhængig af engagerede beboere og de informationer de får fra det formelle beboerdemokrati at virke ud fra.

Emner i næste nummer

Det uafhængige beboerblad Posted on Tue, August 14, 2018 23:30:51

”Beboerdemokratiet arbejder”,
”Den gode historie”,
”Den optimale drift”,
“Det digitale beboerdemokrati”
”Hørt i forbifarten”,
”Beboernes forslagskasse”,
”Et tilbageblik – historisk set”
og forskellige beboerindlæg m.m.Kommende numre af Beboerbladet

Det uafhængige beboerblad Posted on Tue, August 14, 2018 23:29:15

Beboerbladet udkommer i den første hele uge i hver

måned. Frist for materiale er senest den 15. i måneden før.

Materiale kan sendes til de anførte email-adresser eller som

brev til vores postkasse. Anonymitet er muligt.

Du kan også skrive til redaktionens kontakt Fariha Yasin

Redaktionen@Urbanplanen.dkDet nye Beboerblad – papir og digitalt

Det uafhængige beboerblad Posted on Tue, August 14, 2018 23:27:59

Vi har valgt papirudgaven af beboerbladet – så alle har

mulighed for at læse det, men , de, der ikke kan leve uden

at være på nettet kan læse beboerbladet på hjemmesiden

www.Urbanplanen.dk. Og vi har også lavet en Blog, så du

kan kommentere indholdet og anføre ønsker til artikler.

Naturligvis tager vi med glæde imod papirsbreve.

Vi har store planer – på et tidspunkt vil der også blive

oprettet debatter i form af Podcast og videoklip. Ligesom

udvikling af beboer orienterede Apps kan komme på tale.

Alt sammen som ”Beboernes talerør” – det forudsætter

naturligvis, at du bruger bladet og reflekterer på dets

indhold – på den måde, vil bladet blive mere vedkommende

for flest mulige.Det uafhængige beboerblad – søger sponsor støtte

Det uafhængige beboerblad Posted on Tue, August 14, 2018 23:19:10

Vi er frivillige beboere i Urbanplanen, der laver ”Det nye

Beboerblad” og er uafhængig af de lokale institutioner og

afdelinger – såvel økonomisk, som anden form for aftale.

Så, hvis du, beboer, syntes, at vi skal fortsætte, så er vi

meget modtagelig for sponsor støtte !

Vi udkommer hver måned. Gerne i flotte farver – til forskel

fra dette første nummer i sort/hvid. Og du er velkommen

til at være med i redaktionen.

Vi har også et ønske om, at få råd til at husstands-omdele

bladet i hele Urbanplanen – men alle kan få bladet via

email – så skriv til:

Redaktionen@Urbanplanen.dk

Har du skrevet til os – debat indlæg eller andet, deltager du

i lodtrækningen om månedens blomst !

Sponsor støtte – brug: Mobile Pay 61 129 959 eller

netbank: Regnr. 9570 konto 12131305 – vælg selv beløbet.

Sponsorer deltager i lodtrækning af en genbrugscomputer

plus ”Komme i gang hjælp” i 3 måneder.